Als de Octrooiarts is Michiel Cramwinckel werkzaam. Een naam die refereert naar zijn beroep als octrooigemachtigde.

De arts in de zin van geneesheer om ongezonde octrooisituaties weer gezond te maken. Gezond in de zin van onterecht verleende octrooien te laten vernietigen, inbreukmakers aan te pakken en grote octrooiportefeuilles af te slanken naar een meer kosten effectieve positie.

De arts ook in de Engelse zin van de ‘kunsten’. Creativiteit in oplossingen, aanvallen en tegenargumenten is kenmerkend voor het geleverde werk.