Bescherming van het merk of bescherming van het uiterlijk van het product door middel van het vestigen van een intellectueel eigendomsrecht kan mogelijk nog een belangrijker zijn dan de octrooibescherming!

Een goede afstemming tussen het octrooirecht en het modelrecht kan strategisch belangrijk zijn.

Cramwinckel Consultancy werkt samen met merkenbureau ABCOR te Leiden.